Him doy coffee roaster

กาแฟที่ผมทำ คือ ผลผลิตจากสวนกาแฟดอยแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ผมลงมือทำเองทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดการฟาร์ม ทุกประเภท จนถึงกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ ผมทำได้ทุกชนิด เช่น Wet, dry, honey, spacial coffee other. ผมใส่ใจลงไปในทุกขั้นตอน เมื่อได้วัตถุดิบที่ต้องการ กระบวนการตรวจสอบ คัดแยก คัดเกรด จัดเก็บ เช็คคุณภาพตลอดฤดูกาล ผมก็ยังจัดการด้วยตัวผมเอง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม การทดสอบรสชาติ การคั่วการชิม การค้นหารสชาติที่แปลกใหม่ การจัดทำสินค้า และผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่การปรัปปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไข การวัดผลจากตลาดผู้บริโภคกาแฟในทุกมิติ หรือแม้แต่ การจับข้อผิดพลาดกาแฟของตัวผมเอง เพื่อให้แน่ใจ…ผมยังจัดการวางระบบการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ…ต่อการทำงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดี ตามต้องการ…ทั้งหมดนี้ ผมตั้งใจทำ เพื่อคุณภาพ เพื่อคุณ

https://www.facebook.com/Him-coffee-story-877897295903251/?hc_location=ufi