อบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และแปรรูปผลผลิตกาแฟ กลุ่มสมาชิกของ Him coffee farmers

ทำกาแฟด้วยใจ ตั้งใจ และลงมือทำด้วยตัวเพียงคนเดียว จนเป็นผลสำเร็จ บัดนี้ไม่เดียวดาย มีเกษตรกรมากมายหลายหมู่บ้าน มาเข้าร่วม และรวมเป็นกลุ่มเพื่อปลูกกาแฟร่วมด้วยในแนวทางนี้
อดีตสถาปนิกหนุ่มไฟแรง ไม่เคยทำงานเกษตร
มาก่อน มุ่งมั่นตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง พัฒนาตนจนเป็นแบบอย่างที่ดี จนเกษตรกรรุ่นเก่า ยอมรับและเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำ มองเห็นถึงความมุ่งมั่นของเขา และวันนี้เกษตรกรเมืองปานหลายรายมาเข้าร่วมศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกับป่า และการปลูกกาแฟ รวมถึงการแปรรูปผลผลิตกาแฟกับป๊าบี และยังสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกไปอีกหลายหมู่บ้าน ทั่วเมืองปาน จ.ลำปาง
โดยหวังว่าคนเฒ่าคนแก่ทำงานเบาขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน และเมืองปาน จะไม่ใช่แค่ทางผ่านอีกต่อไป

ใส่ความเห็น